DENNÍK RELAX - Z tvorby

Z tvorby

 Vo výstavných priestoroch Liptovského kultúrneho strediska v NKP Čierny orol  sa už mesiac október tradične spája s výstavou najnovšej tvorby členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pôsobiacich  pri LKS Klub neprofesionálnych výtvarníkov momentálne združuje bezmála 40 výtvarníkov, ktorým Liptovské kultúrne stredisko vytvára ideálne zázemie pre rozvíjanie ich krásnej záľuby. Klub výtvarníkov pri LKS sa dostal už do povedomia širokej verejnosti  a členov Klubu neustále pribúda. V minulom roku pribudol pod záštitu Liptovského kultúrneho strediska  taktiež Klub keramikárov, ktorí sa schádzajú ku svojej tvorbe keramiky jedenkrát do týždňa taktiež v priestoroch remeselných dielní na Obvodnom úrade na Námestí osloboditeľov.

Výtvarníci, ktorých tvorbu jeden krát v roku mapuje práve výstava Z tvorby sa tu prezentujú svojimi prácami vytvorenými na jednotlivých stretnutiach v klube, na letných  plenéroch  a sobotných výtvarno-technologických workshopoch taktiež organizovaných  Liptovským kultúrnym strediskom. Na výstave budú prezentované práce rôznych  žánrov a výtvarných techník, ktorým sa v priebehu roka výtvarníci venovali na jednotlivých kresleniach pod vedením lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka.


Výstava, ktorá otvára okno do ich poslednej tvorby je sprístupnená od 5. 10. 2017 v pracovných dňoch od 8.00 - 15.00 hod. a potrvá do 31.10.2017.

Beata Kuviková,
odborný pracovník pre výtvarníctvo a umelecké remeslo
Liptovské kultúrne stredisko.