DENNÍK RELAX - V roku 2017 = 30. výročie Galérie umelcov Spiša! //

V roku 2017 = 30. výročie Galérie umelcov Spiša!

ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: JUBILANTI 2016 – GENERAČNÉ DIALÓGY / SIRANKO & FEDÁKOVÁ
VEČER V GALÉRII / otvorené všetky expozície, 09.00 – 19.30
Miesto: Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
Názov podujatia: ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: JUBILANTI 2016 –
GENERAČNÉ DIALÓGY / MIKULÁŠ SIRANKO & ANNA FEDÁKOVÁ VEČER V GALÉRII: otvorené stále expozície: Jozef Hanula, Terra Gothica a aktuálne výstavy Jubilanti 2016, Arabella Plouviez – Úchylná žena. Termín / čas podujatia: 22. 2. 2017, streda, 17.00 – 19.00 hod
Kontakt pre médiá: Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk, www.gus.sk Projekt ORBIS PICTUS je cielene zameraný na medziodborové kultúrne podujatia nadväzujúce na doterajšiu programovú činnosť galérie s cieľom prekročiť limitovaný rámec výtvarného umenia, pričom dochádza k vzájomnej interakcii umení a k jeho chápaniu v širších súvislostiach. Zámerom projektu je sprístupnenie vybraných umeleckých žánrov pre rôzne cieľové skupiny a vekové kategórie. Podujatie je súčasťou sprievodných programov k aktuálnej výstave zo zbierok galérie Jubilanti 2016 a realizované vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.

Od 17.00 v koncertnej sále galérie, s voľným vstupom pre verejnosť:

ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: JUBILANTI 2016 – GENERAČNÉ DIALÓGY / SIRANKO & FEDÁKOVÁ
Galéria umelcov Spiša uvádza ďalšiu zo sérií umeleckých dialógov reflektujúcich aktuálne výstavy.
Počas "galerijnej stredy" budeme sprístupnení verejnosti od 9.00 do 19.30.

Výstava Jubilanti 2016, ktorá v koncepcii kurátorky zbierok Mgr. Kamily Pacekovej uvádza doteraz neuvedené diela z depozitárov v objeme 73 diel od 18 autorov, je sprevádzaná besedami a prednáškami o živote a diele umelcov, spojených s regiónom Spiš. Ich diela boli pravidelne prezentované na kolektívnych a autorských výstavách a v rámci Jubilantov 2016 sú uvádzaní formou sprievodných programov "naživo".
Cyklus Rozhovory o umení konfrontuje tvorbu spišských výtvarníkov – jubilantov: Mikuláša Siranka (90 r.)
a Anny Fedákovej (55 r.). Beseda s autormi o živote a tvorbe spojená s prezentáciou diel v zbierkach galérie a koncer-tom hudobníka Jana Svetlana Majerčíka.

Program bude uvedený v nasledovnej štruktúre:
1. Piesňodary Jana Svetlana Majerčíka / www.janomajercik.sk
2. Mgr. Lucia Benická: Galéria umelcov Spiša a umelci Spiša galérii / príhovor.
3. Mgr. Kamila Paceková: Z depozitára / prezentácie diel autorov zo zbierok galérie so sprievodnou slide-show.
4. Film Juraja Goláňa „O ceste“ / výpoveď Anny Fedákovej.
5. Spomienky na minulosť / beseda s Mikulášom Sirankom a Annou Fedákovou o tvorbe a křižovatkách života.
6. Piesňodary Jana Svetlana Majerčíka

PROFILY AUTOROV
Anna Fedáková sa narodila 13. decembra 1961 v Poprade – Spišskej Sobote. Študovala na Strednej priemyselnej škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi, neskôr pracovala ako metodička výtvarnej výchovy na Okresnom osvetovom stredisku a v Tatranskej galérii v Poprade. V rokoch 1987 – 1995 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti žije v Poprade, venuje sa umeleckej tvorbe a pedagogickej práci, vedie tiež relaxačné kurzy pre ženy spojené s tancom. Individuálne vystavovala v Trnave, v Košiciach, Poprade, Spišskej Novej Vsi, Levoči, Kežmarku, v zahraničí v Taliansku, Chorvátsku a v Českej republike. Participovala na kolektívnych výstavách na Slovensku, v Maďarsku a v Poľsku, zúčastnila sa na umeleckých sympóziách v Poľsku, Belgicku, Francúzsku a na Slovensku.
Jej tvorba je zastúpená v zbierkach Tatranskej galérie v Poprade a Galérie umelcov Spiša (14 diel).
Mikuláš Siranko sa narodil 11. decembra 1926 v Prešove. Ako výtvarný umelec je autodidakt. Od roku 1945 sa zúčast-ňoval na kolektívnych výstavách v Spišskej Novej Vsi (1945), v Levoči (1946), Bratislave (1960) a v Košiciach (1965, 1968, 1970, 1971, 1981, 1984, 1990, 1991, 1998). Samostatne vystavoval v Novej Dubnici (1963), v Košiciach (1965, 2011) a v Spišskej Novej Vsi (2008). Je autorom celého radu realizácií v architektúre, najmä vo východoslovenských mestách. Jeho tvorba je zastúpená v zbierkach Východoslovenskej galérie v Košiciach a Galérie umelcov Spiša (9 diel