DENNÍK RELAX - PROGRAMY MsKS Nové Mesto/Váhom - september 2017 //

PROGRAMY MsKS Nové Mesto/Váhom - september 2017

VÝSTAVA
XIX. NOVOMESTSKÝ OSTEŇ
    15. septembra o 17,00 h vo výstavnej  sieni MsKS sa uskutoční slávnostné otvorenie medzinárodnej výstavy XIX. ročníka Novomestského ostňa spolu s vyhlásením výsledkov a odovzdaním ocenení.
    Ako sa majstri kresliarskej skratky z rôznych končín sveta zhostili témy  Šťastný život, si  návštevníci stánku kultúry budú môcť pozrieť aj počas Novomestského jarmoku a potom až do 13. októbra.

ZÁPIS DO KURZOV
    4. septembra od 8,00 h do 16,30 h sa v MsKS uskutoční zápis do kurzov. V školskom roku 2017/2018  MsKS  plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov otvoriť tieto kurzy:  cvičenie pre ženy, joga, brušné tance a latino tance pre  začiatočníkov.
    Prihlásiť sa  možno aj v priebehu septembra v MsKS na prízemí u p. L. Fandrovej v pracovné dni od 8,00 h do 15,30 h, príp. na  e-mail: [email protected]  .

38. NOVOMESTSKÝ JARMOK
    V dňoch 15. – 17. septembra sa v našom meste uskutoční v poradí 38. Novomestský jarmok s tradičnými sprievodnými akciami a kultúrnym programom na Námestí slobody.

M. LAIFEROVÁ V KNIŽNICI
AKO SI SPRÍJEMNIŤ A OKORENIŤ ŽIVOT

21. septembra o 16.30 h do Mestskej knižnice Ľ. V. Riznera  zavíta milý hosť – (nielen) speváčka Marcela Laiferová. Spoločne sa budeme rozprávať o jej najnovšej knihe, ktorú vydala v tomto roku pod názvom Ako si spríjemniť a okoreniť život.  Píše  v nej o tom, na čo dbať pri výbere potravín, čím nás dokážu obohatiť koreniny a ktorá zelenina by sa mala stať pravidelnou súčasťou nášho jedálnička. Ponúka tiež množstvo chutných receptov. Záleží jej na tom, aby boli lahodné a zároveň telu prospešné. Lebo podľa jej slov sa zdravie začína jedlom, nie diétami!
Srdečne vás všetkých  pozývame.

PRIPRAVUJEME
1.októbra o 14,30 a 16,00  h Divadielko galéria vo svojich priestoroch uvedie rozprávku PRINCEZNÁ KUKULIENKA.
 
KLUBY V  SEPTEMBRI
Pondelok
Každý pondelok od 8,00 do 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
11. 9. o 14,00 h
OZ G35 – Klub chorých na SM
Druhý  utorok v mesiaci
12. 9.  od 12,30 - 17,30 h 
Klub altern. medicíny - p. J. Dedík
Štvrtok od 18,00 h – Klub filatelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h – A klub


PRÁVNA PORADŇA
    MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolupráci s AK JUDr. A. Ručkayovej z Ul. Inoveckej 8  pokračuje v projekte Bezplatnej právnej poradne. Najbližší termín stretnutia s advokátom  je 28. septembra o 17,00 h v MsKS.
             V MsKS  na 1. posch. vám advokát poradí v oblasti trestného, pracovného a občianskeho práva. Poradenstvo nezahŕňa spisovanie podaní či zastupovanie klienta pred súdom. Keďže ide o bezplatné poradenstvo, jeho služby sú určené osamelým matkám s deťmi, nezamestnaným, sociálne znevýhodneným občanom a dôchodcom.