DENNÍK RELAX - Integrácia umením 2017

Integrácia umením 2017

Tatranská galéria v Poprade

9.-30. októbra 2017

Pozývame Vás na umelecko-edukatívny projekt Integrácia umením 2017 do priestorov Tatranskej galérie v Poprade v termíne od 9. do 30. októbra 2017.

Projekt je určený pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, zdravotne znevýhodnených, ale taktiež pre širokú verejnosť ( workshopy a tvorivé dielne zamerané na rôzne umelecké techniky - šperk, maľba, kresba, umelecké kováčstvo, plstenie, batika) -  pod vedením odborných lektorov

9.10.2017 o 16.00  Divadelné predstavenie Malý princ v podaní Divadla z pasáže v Banskej Bystrici

9.10.2017 o 8.00 Abstraktná maľba-workshop s Michalom Fricom

                             
10.10.2017 od 10.00 do 15.00 – Kovové variácie kováčske práce a výroba šperkov z kovu-workshop s Petrom Gurníkom

10.10.2017  o 17.00 Kurz kreslenia s Luciou Horákovou  

12.10.2017  o 14.00  Abstraktná maľba-workshop s Michalom Fricom

                                
13.10.2017  o 10.00 a o  15.00 Vosková a textilná batika
-workshop s Evou Končekovou     

17.10.2017  o 17.00  Kurz kreslenia s Luciou Horákovou  

                           
18.10.2017 o 11.00  a o 16.00  Maľba portrétu - workshop s Kamilom Kozubom

20.10.2017 o 10.00 a o 15.00  Plstenie a šperkárska technika Tiffany - workshop s Emíliou Rudincovou

25.10.2017 o 15.00 Prednáška z arteterapie Jaroslava - Anna Šicková - Fabrici: L \'art pour la santé - Umenie  pre zdravie a workshop s hlinou : Hľadanie tvarov a vzťahov

26.10.2017  o 17.00  Večer pre všetkých program spojený s benefičnou aukciou (výstava prác z workshopov, koncert a módna show).

30.10.2017 o 18.00 Divadelné predstavenie Krása a hnus v podaní nezávislého umeleckého zoskupenia Med a prach
Tvorcovia autorského projektu (performeri, hudobníci, výtvarníci) predstavia proces odhaľovania jednotlivých vrstiev reflektovaného krásna pod vedením Andreja Kalinku

Podľa záujmu
11.10., 16.10., 19.10 Tvorivé dielne pre MŠ, ZŠ, ŠŠ a SŠ pod vedením galerijného pedagóga