DENNÍK RELAX - GLOBÁLNA KONTROLA A CENZÚRA - sprievodný program //

GLOBÁLNA KONTROLA A CENZÚRA - sprievodný program


GLOBÁLNA KONTROLA A CENZÚRA
14. 10. – 6. 12. 2017
SPRIEVODNÝ PROGRAM


PROGRAM PRE RODINY

Interpretačný raj

Komentovaná prehliadka výstavy s deťmi a mladými ľuďmi v úlohe sprievodcov.
12. november 2017, 13.00 hod., Nová synagóga Žilina
Lektori: Lucia Gašparovičová a Juraj Gábor

Interpretačný raj je diskusný formát a miesto stretnutí diváka s výstavou v sprievode umelcov Lucie Gašparovičovej a Juraja Gábora. Cieľom je vytvoriť spoločný zážitok a ten transformovať na podnet pre diskusiu. Prostredníctvom osobnej skúsenosti účastníkov z rôznych oblastí – či už výtvarníkov, vedcov, ale aj detí a odborníkov na dohľad, monitorovanie a bezpečnostné otázky, sa pokúsime nazrieť na výstavu z rôznych špecifických uhlov pohľadu. Navodzovaním myšlienkových alebo fyzických situácií účastníci získajú odvahu vo vlastnom formulovaní názorov a prežitkov, pričom žiadna odpoveď nie je nesprávna. Interpretačný raj je v neposlednom rade priestor na príjemne neformálne stretnutie a diskusiu tak s umením, ako aj so zaujímavými ľuďmi.

DTBZ: Bezfarebné zelené myšlienky zúrivo spia
Predstavenie
12. november 2017, 16.00 hod., S2, Stanica Žilina-Záriečie
Vstup voľný

Viac hlučná než poetická metabáseň o jazykoch, technológiách a ľuďoch.
Lepšie dobre nerozumieť, ako zle chápať. Hlasy vlastné aj požičané, extenzívne aj vnútorné. In vitro rodený hovoriaci Graham + niekoľko plugged aj unplugged kanibalov. Hluk nastupuje tam, kde jazyk zlyháva. Nástroje? Primitívne! Sme deti. Život môže existovať aj bez jazyka, ale nulou pre istotu nedelíme.

Predstavenie vychádza z dlhodobého projektu Stanice Žilina-Záriečie, ktorý v rovnocennej spolupráci prepája deti a experimentálnych súčasných hudobníkov Jiřího Suchánka a Miroslava Tótha. Je skúmaním vzťahu hluku a informácie, jazyka ako priestoru pre hru a pohrávanie sa. Nové technológie sú tak zároveň zdrojom inšpiratívnych možností, aj viac či menej fatálnych nedorozumení.

---

Stratégie proti nenávistným prejavom
Workshop organizovaný Nadáciou Heinrich Böll Stiftung v rámci výstavy Globálna kontrola a cenzúra
9. – 10. november 2017, Nová synagóga Žilina

Účasť na workshope je bezplatná, ale je podmienená registráciou. V prípade záujmu prosím kontaktujte Zsofiu Deak najneskôr do 23. októbra 2017 na adrese zsofia.deak@cz.boell.org

Lektori workshopu:
Attila Bátorfy (HU, expert na dátovú žurnalistiku)
Julian Hauser (DE, PhD. študent na University of Edinburgh)
Matúš Kováčik (SK, Digital Nomads)
Jaroslav Valůch (CZ, bývalý líder hnutia Hate Free)

Počas intenzívneho workshopu sa budú účastníci z prostredia neziskového sektora v strednej Európe zaoberať témou digitálneho násilia z niekoľkých uhlov pohľadu. Budú skúmať súvislosti medzi štruktúrnymi zmenami v mediálnom prostredí a radikalizáciou verejných prejavov. Oboznámia sa s významom IT bezpečnosti, výzvami digitálnej participácie a tiež s užitočnými politickými, legislatívnymi a edukatívnymi nástrojmi, ktoré im môžu pomôcť konfrontovať, ale aj predchádzať digitálnemu násiliu.

Handa Gote: Eleusis
Post-internetová opera
15. november, 20.00 hod., Stanica Žilina-Záriečie, S2.
Vstupné: 6/4 eur

Dnes sú steny Platónovej jaskyne plné projektorov, diskogúľ, plazmových obrazoviek a halogénových reflektorov, takže už ani nemôžeme vidieť nijaké tiene na stenách.
Koert Van Mensvoort, A Society of Simulations

Post-internetová impro opera o nemožnosti veľkého príbehu na svete, kde je všetko zároveň klamstvo aj pravda. Cyklický čas mýtu zlomený do instantného času nášho sveta. Mystérium cesty podsvetím za znovuzrodením, ktoré však možno nepríde. Lolcats. Blue Screen Of Death. Jsem v pytli, pusťte mě ven!

Handa Gote Research & Development sa venuje experimentovaniu s dramaturgiou, začleňovaniu nedivadelných prvkov do svojej práce a vývoju vlastného poňatia postdramatického a postspektakulárneho divadla. Dlhodobo sa inšpiruje vedou a technikou. Skupina realizuje kontinuálny výskum divadelnej reči a tiež laboratórnu prácu v odbore zvukového a svetelného dizajnu, a to za neustáleho spochybňovania spomínaných disciplín.
www.handagote.com

Critical Engineering Workshop
16. – 18. november 2017, Nová synagóga Žilina
Lektori workshopu: Danja Vasiliev, Gordan Savičić
Registrácia nutná na adrese ivana@stanica.sk najneskôr 5. novembra 2017.

„Čím väčšia je naša závislosť na technológiách, tým naliehavejšia je potreba skúmať a zverejňovať ich vnútorné fungovanie.“

Počas trojdňového intenzívneho workshopu sa naučíme viac o infraštruktúre počítačových sietí a tieto vedomosti sa pokúsime aplikovať prostredníctvom kreatívneho formovania a stopovania sieťových paketov cez káble aj vzduch. S využitím voľne dostupných open-source nástrojov budeme zachytávať a rekonštruovať nezakódované dáta okolo nás. Dáta z wifi sietí a elektromagnetické signály sa stanú priestormi pre intervencie a špekulácie. Týmto spôsobom získajú účastníci praktickú schopnosť porozumieť infraštruktúrnym a politickým dôsledkom našej narastajúcej závislosti na tejto technológii. Účastníci sa naučia, ako vytvoriť počítačové siete a ako s nimi zaobchádzať s využitím rozhrania unixového príkazového riadku. Je to rozhranie prítomné v každom počítači z rodiny operačných systémov UNIX, na ktorých fungujú webové servery, routery, autonómne roboty, Raspberry Pi, Linux alebo OS X laptopy. S počítačmi budeme interagovať mimo obmedzujúcej metafory desktopu a naučíme sa, že počítač ani nemusí mať obrazovku alebo klávesnicu, aby sme s ním mohli pracovať.

Pre účasť na workshope nie je vyžadovaná žiadna predchádzajúca skúsenosť s počítačovým sieťami, programovaním ani príkazovým riadkom.

The Critical Engineering Working Group je skupina umelcov a aktivistov v zložení Gordan Savičić, Danja Vasiliev a Julian Oliver. Vo svojej tvorbe skúmajú, ako písaný kód expanduje do sociálnej a psychologickej oblasti a ovplyvňuje správanie medzi ľuďmi a strojmi. Poukazujú na nutnosť porozumieť princípom fungovania technológií, okrem umeleckých projektov je jednou z ich hlavných aktivít organizovanie workshopov zameraných na rozvoj technopolitickej gramotnosti.
https://criticalengineering.org/, https://k0a1a.net/, http://www.yugo.at/processing/

Dáta a verejný priestor

Komentovaná prehliadka Žiliny s Tereziou Lokšovou
2. december 2017, 15.00 hod., začiatok pred Novou synagógou

Od apríla 2017 prebieha v Žiline sociologický výskum Terezie Lokšovej, ktorý dopĺňa globálny rozmer výstavy a pozornosť privádza k našej bezprostrednej každodennosti. K tomu, čo sa týka nás všetkých, hoci máme ten luxus, že o tom často nevieme: k dohľadu v uliciach. Odkiaľ sa vzalo toľko kamier a ako to, že sa nad nimi už ani nepozastavujeme? Dopyt po (nielen) kamerovom dohľade a kontrole súvisí s rozpoznávaním rizík. Kvôli nim je bezpečnosť chápaná ako niečo neustále ohrozené, čo je nutné rôznymi spôsobmi chrániť. Zavádzanie kamier ako by vôbec nebolo predmetom politického rozhodovania. Skôr ide o rutinne využívaný nástroj, ktorého inštalácia záleží len na strategickom plánovaní a úspešnom získavaní grantov. Počas komentovanej prehliadky predstaví Terezie Lokšová výsledky svojho terénneho výskumu v Žiline z hľadiska monitorovania verejného priestoru. 

Terezie Lokšová sa ako sociologička zaoberá predovšetkým mestskými priestormi, ich správou, mestskými konfliktmi a dohľadom. Je doktorandkou na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne, študovala tiež na University College London a Hong Kong Baptist University.

The Society for Nontrivial Pursuits
Audiovizuálne performance, sonifikácia dát zo sociologického výskumu Žiliny
2. december 2017, 18.00 hod., Nová synagóga Žilina
Vstup voľný

Svetlo, zvuk, jednotky a nuly reagujúce na priestor a históriu Novej synagógy. Komplexné systémy, či už chaotické okruhy, spätná väzba, sociálne systémy a/alebo počítačové programy sú fascinujúcim predmetom výskumu. The Society for Nontrivial Pursuits z nemeckého UdK skúma takéto systémy ako priestor pre experimentálne performance. Dizajnujú, navrhujú a programujú svoje vlastné performatívne svety založené na senzoroch, analógovej elektronike, softvéri a používajú ich v extrémne odlišných projektoch a kontextoch. V kontexte projektu Dáta: Demokracia budú sonifikovať dáta z terénneho sociologického výskumu Terezie Lokšovej. Články z rubriky: Ostatné

Fashion CHARITY NIGHT v AquaCity Poprad opäť pomáha ľuďom

Fashion CHARITY NIGHT v AquaCity Poprad opäť pomáha ľuďom

Dátumové sedmičky sú symbolom úspechu. Na čele umeleckého súhvezdia bude ..

Večer ruskej poézie
Program na mesiac december 2017
Program na mesiac december 2017